صدور کالا و تجهیزات

تولید مشترک میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی با هدف کاهش هزینه های جاری و توسعه بازار فروش

  • سرمایه گذاری مشترک با شرکت های منطقه و جهان و ساخت پروژه و توسعه بازار ساخت و ساز
  • ایجاد نمایندگی فروش برای برندهای ساختمانی در سایر کشورها
  • رصد و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و ساخت پروژه ها در سطح بین الملل
  • برگزاری کنفرانس و گردهمایی های بین المللی به منظور برندینگ و فرصت سازی برای اعضای کنسرسیوم