پروژه ساخت در داخل و خارج کشور

با توجه به سیاست های موجود ایران برای تولید مسکن و شرکت‌های توانمند ایرانی در صنعت احداث، تعریف و ساخت پروژه های مشترک در داخل و خارج کشور با صاحبان فناوری‌های نوین و سرمایه گذاران فراهم است و این ظرفیت دوجانبه که شامل تامین سرمایه و مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی است فرصت همکاری را برای فعالان عمرانی منطقه در دسترس قرار داده است

  • خرید زمین و ساخت
  • مشارکت در ساخت
  • سرمایه گذاری
  • تامین مصالح و خدمات فنی و مهندسی