ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان

مزایای ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان مصالح ساختمانی برای پروژه های ساختمانی
دسترسی به قیمت‌های رقابتی‌تر: تولیدکنندگان مصالح ساختمانی معمولاً به مشتریان عمده، قیمت‌های کمتری ارائه می‌دهند و ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان باعث بهره‌مندی از این تخفیف‌ها می شود.
دسترسی به محصولات و خدمات جدید: ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان، امکان آگاه شدن از آخرین نوآوری‌های تولید شده را برای صاحبان پروژه فراهم می کند.
ارائه خدمات بهتر به مشتریان: در ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان می‌توان با دریافت محصولات و خدمات سفارشی برای پروژه‌، خدمات بهتری به مشتریان ارائه داد.